Cách viết Carbohydrate

Viết như thế nào?

Carbohydrate đúng chính tả

Từ này được sử dụng như trên. Ở đây, vấn đề sau không nên quên. Không nên quên rằng những từ này trong câu có thể bị làm mềm hoặc làm cứng phụ âm (p-ç-tk) bằng cách lấy thêm từ. Ví dụ, khi cuốn sách - một hậu tố được mang đến, việc làm mềm xảy ra dưới dạng một cuốn sách thay vì một cuốn sách. Hoặc khi hậu tố bookel được mang đến, sự giống nhau của phụ âm có thể xảy ra như một cửa hàng sách. Làm thế nào để viết các vấn đề như vậy. Bạn cũng có thể hỏi tại thông tin. Hãy nhớ viết là tự do, hãy cẩn thận trong khi viết.

Với công nghệ đang phát triển và nghiện di động, con cái chúng ta không biết hoặc quên những từ chúng ta thường sử dụng. Nó thậm chí còn tạo ra một ngôn ngữ mới bằng cách tạo ra các từ mới trong chính chúng. Trang web của chúng tôi là một hướng dẫn cho trẻ em của chúng tôi nói và viết các từ chính xác. Chắc chắn sẽ có những từ mới đi vào ngôn ngữ của chúng tôi, nhưng hãy cẩn thận không sử dụng các từ viết tắt không có nghĩa gì.

Với công nghệ đang phát triển và nghiện di động, con cái chúng ta không biết hoặc quên những từ chúng ta thường sử dụng. Nó thậm chí còn tạo ra một ngôn ngữ mới bằng cách tạo ra các từ mới trong chính chúng. Trang web của chúng tôi là một hướng dẫn cho trẻ em của chúng tôi nói và viết các từ chính xác. Chắc chắn sẽ có những từ mới đi vào ngôn ngữ của chúng tôi, nhưng hãy cẩn thận không sử dụng các từ viết tắt không có nghĩa gì.

carbohydrate

Carbohydrate có nghĩa là gì?

Cách viết Carbohydrate

Hướng dẫn Đánh vần Carbohydrate

Để lại một bình luận